Ledenbrief nummer
Lbr. 21/085

Op 15 december presenteerden VVD, D66, CDA en ChristenUnie het regeerakkoord ‘Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst’. Een eerste reactie op het akkoord hebben we 16 december aan de fractievoorzitters in de Tweede Kamer gestuurd. Hierin uiten we onze zorgen, waarbij met name de breuk van de nieuwe coalitie met de uitspraak van de (arbitrage-)Commissie van Wijzen over jeugdzorg er negatief uitspringt.

In deze ledenbrief duiden we de belangrijkste zaken uit het akkoord. Hierbij nemen we de inzet die tijdens de ALV van februari 2021 unaniem is vastgesteld als uitgangspunt.

Volledige brief