Het expertiseteam geeft met de titel van haar rapport ‘De kracht van wijd reiken’ de kern van het advies weer. Ze vindt dat de Jeugdwet gemeenten voldoende mogelijkheden biedt om de jeugdzorg goed te sturen of inrichten, en is geen voorstander van nieuwe wets- of systeemwijzigingen. Het is dan ook niet zinvol om de jeugdhulpplicht of de toegang tot jeugdhulp wettelijk te begrenzen, aldus het expertiseteam. Juist de openheid van de wet biedt mogelijkheden en geldt als een voorbeeld voor de andere wetten. Dit is de reden dat het expertiseteam geen antwoord geeft op de gestelde vraag over de reikwijdte van de jeugdhulp.