Ledenbrief nummer
ECFD/U201401752

Geachte heer Blok,

In uw brief van 3 juli jl. vraagt u de VNG om een reactie op het Wetsvoorstel kwaliteitsborging voor het bouwen. In navolging van onze eerdere reactie op uw beleidsvormen, zie onze brief van 13 maart 2014 (ECFD/U201400559), doen wij u hierbij onze reactie toekomen. Allereerst vinden wij het positief dat uw eerdere voornemen voor een duaal stelsel is vervallen. In deze brief lichten wij toe dat dit wetsvoorstel voor gemeenten nog veel onduidelijkheden oplevert en wij ons vooral afvragen welk probleem dit wetsvoorstel oplost en of er niet juist meer problemen worden gecreƫerd. Het huidige wetsvoorstel vinden wij dan ook onvoldoende uitgewerkt.