Geachte mevrouw Dijksma,

Op 21 augustus heeft u een wetsvoorstel tot wijziging van de Wet milieubeheer houdende een maximaal budget voor het meerjarenprogramma geluidsanering via internet in consultatie gebracht. Doel van deze wet is het kunnen prioriteren van saneringsmaatregelen, zodanig dat het beschikbare budget niet overschreden wordt. Verder wordt in de wet voorgesteld de voorkeursvolgorde los te laten en de einddatum voor sanering door te schuiven. Graag willen wij reageren op dit wetsvoorstel.