Geachte leden van de Commissie VWS,

In de week van 17 november bespreekt u de Begroting VWS 2015 (34000 XVI). Het beschermen en bevorderen van gezondheid zijn belangrijke beleidsopgaven van de minister van VWS. In de Wet publieke gezondheid (Wpg) staat welke verantwoordelijkheden gemeenten hierin hebben.

Volledige brief