Op maandag 30 november bespreekt u het onderdeel Media van de OCW-Begroting 2021. De VNG vraagt uw aandacht voor de volgende onderwerpen:

 1. Coronacrisis
  • Tijdelijk Steunfonds: ook in 2021 duren financiële problemen lokale media voort.
  • NOW-problematiek: laat aanvullende steun echt aanvullend zijn.
   
 2. Versterking lokale media
  • Financiële nood: bredere steun voor een pluriform geluid.
  • Beleidsmatige urgentie: professionalisering is nodig in tijden van desinformatie en polarisatie.
  • Actualisatie rijksbeleid: volwaardige taken en middelen voor lokale omroepen in nieuwe kabinet.voor het Wetgevingsoverleg Media