Op 9 juni vergadert uw Kamer met de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over Spoor, Spoorveiligheid en ERTMS. Vanuit de gemeenten en provincies geven wij graag de volgende punten en zorgen mee voor het debat.