Het verlenen van bijstand aan burgers op basis van de huidige Participatiewet is, conform de systematiek van die wet, gebaseerd op drie uitgangspunten:

  • Het verstrekken van inkomen;
  • Ondersteuning richting werk;
  • Een systeem van rechten en plichten, controle en handhaving.