Ledenbrief nummer
Lbr. 15/064

Per direct is het weer toegestaan om persoonsgegevens op Jeugdwet-facturen op te nemen.

De staatssecretarissen van VWS en VenJ hebben op 6 augustus jl. een Tijdelijke Ministeriële Regeling gepubliceerd die dit mogelijk maakt. Eerder adviseerde het CBP op 16 juli jl. al positief over de voorgestelde werkwijze.

De Tijdelijke Ministeriële Regeling zorgt voor een overbrugging tot aan de Veegwet. In de Veegwet die naar verwachting eind dit jaar ingaat, wordt een definitieve regeling opgenomen voor persoonsgegevens op jeugdwetfacturen.

De tijdelijke regeling maakt dat onder andere de volgende persoonsgegevens op de jeugdwetfactuur zijn toegestaan: het BSN van betrokkene, een code ter identificatie van de geleverde dienst, de periode waarin de dienst is geleverd en de identificatie van de hulpverlener.

De regeling stelt wel een plafond aan de hoeveelheid gegevens die op een jeugdwetfactuur mag worden opgenomen. Daarnaast zijn enkele extra eisen aan het facturatieproces gesteld. Deze ledenbrief informeert u hierover.

Volledige brief