Geachte dames en heren,

Bij de behandeling van de Wet hersteloperatie toeslagen (36151) willen wij u een aantal opmerkingen vanuit gemeenten meegeven. In het algemeen zien wij de Wet Hersteloperatie Toeslagen als de wettelijke vastlegging van eerdere regelingen. Over onze standpunten en risico’s die wij zagen bij eerdere regelingen hebben we u indertijd hebben bericht. Gemeenten bieden aan ouders de brede ondersteuning die nodig is. We bezien het wetsvoorstel vanuit het perspectief van uitvoerbaarheid door gemeenten.