Ledenbrief nummer
Lbr. 22/026

Geachte leden van college en gemeenteraad,

Gemeenten hebben een enorme inhaalslag gemaakt in de registratie van vluchtelingen. Meer dan 45.000 vluchtelingen staan nu in de Basisregistratie Personen (BRP) geregistreerd. Gisteravond heeft het kabinet aan de veiligheidsregio’s gevraagd om het aantal beschikbare opvangplekken op te schalen naar 75.000 per 23 juni a.s. Dat is nodig omdat inmiddels meer dan 75% van de bedden zijn bezet en het aantal vluchtelingen nog steeds toeneemt. Tegelijkertijd zien dat we dat de het aantal nieuwe opvangplekken stabiliseert. De 344 gemeenten staan daarmee voor de grote uitdaging om ook deze verdere opschaling te realiseren.