Ledenbrief nummer
Lbr. 22/023

Geachte leden van college en gemeenteraad,

De gemeenten hebben in nog geen anderhalve maand bijna 43.000 opvangplekken gerealiseerd voor vluchtelingen uit Oekraïne. Het kan wat ons betreft niet vaak genoeg gezegd worden dat dit een ongelofelijke prestatie is van gemeentebestuurders en -ambtenaren. Naarmate de tijd vordert en meer vluchtelingen worden opgevangen, worden de vragen die bij de VNG binnenkomen meer divers. We zijn met verschillende departementen in gesprek om heldere antwoorden te krijgen op vragen over onder meer leerlingenvervoer, zorgverlening en onderwijs. Omdat de vraagstukken over steeds meer beleidsonderwerpen gaan, is er vanuit het VNG-bestuur een “kopgroep” geformeerd. Hierin zitten bestuursleden met expertise op verschillende beleidsterreinen zodat we in deze crisissituatie snel kunnen schakelen.