Geachte mevrouw Bruins Slot,

U hebt de VNG, NVVB en het NGB gevraagd om een reactie op het ontwerp tot wijziging van het Kiesbesluit in verband met het stellen van regels ten behoeve van het houden van een verkiezing in tijden van pandemie (hierna: ontwerpbesluit). Graag maken wij van de geboden mogelijkheid gebruik om op dit ontwerpbesluit te reageren.