Ledenbrief nummer
ECSD/U201700372

Geachte heer Dekker,

De huidige specifieke uitkering voor het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid (GOAB) eindigt per 1 januari 2018. U heeft de VNG om advies gevraagd over de nieuwe indicator en bekostigingssystematiek.

U ontvangt van ons geen advies. Wel hebben wij opmerkingen over het macrobudget.