Ledenbrief nummer
Lbr. 21/018

Hierbij ontvangt u opnieuw een overzicht van de actuele ontwikkelingen rond corona. Wij gaan in op de samenloop van de avondklok en de Tweede Kamerverkiezing, de heropening van het Voortgezet Onderwijs, de beschikbaarstelling van vaccinatieruimtes voor huisartsen, het VNG Dashboard Sociale Impact Corona, de escalatieladder meerkosten en compensatie sociaal domein, het AEF-onderzoek naar financiële consequenties van het coronavirus voor gemeenten en de VNG Dialoog in coronatijd.