Ledenbrief nummer
Lbr. 21/015

Hierbij ontvangt u opnieuw een overzicht van de actuele ontwikkelingen rond corona. Wij gaan in op de actualiteit rond de avondklok, het Nationaal Programma Onderwijs, de subsidiemogelijkheid voor corona-activiteiten voor jongeren, ondersteuning bij uitvoering coronacompensatie cultuursector, het openhouden van buurt- en dorpshuizen voor kwetsbare personen en de Regeling Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK).