Ledenbrief nummer
Lbr. 20/089

Hierbij ontvangt u opnieuw een overzicht van de actuele ontwikkelingen rond corona. Wij gaan in op het extra budget voor ondersteuning van jongeren, de regeling Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK), de start van de VNG Taskforce voor duurzaam herstel van de regionale economie, veelgestelde vragen rond de Tijdelijke Wet maatregelen COVID-19 (Twm) en de bereikbaarheid van de VNG tijdens de feestdagen.