Ledenbrief nummer

Lbr. 23/023

Geachte leden van college en gemeenteraad,

Eerder hebben wij u met de ledenbrief van 17 mei de agenda met een aantal bijlagen toegezonden voor onze ALV van 14 juni.

In deze nazending ontvangt u een aantal stukken waaronder een aantal moties en preadviezen bij de volgende agendapunten:

  • Agendapunt 7a: Meerjarig financieel perspectief gemeenten
  • Agendapunt 7b: Principeakkoord Hervormingsagenda Jeugd
  • Agendapunt 7d: Actualiteit asielzaken
  • Agendapunt 8:  Verantwoording bestuur over uitvoering moties
  • Agendapunt 10: Verenigingsstrategie 2030

Hierna geven wij per agendapunt een korte toelichting.

De volledige vergaderset, inclusief de nazending, vindt u hier: https://vng.nl/artikelen/agenda-en-stukken-alv-14-juni-2023.