Op woensdag 14 juni 2023 vindt het VNG Jaarcongres plaats met de Algemene Ledenvergadering (ALV). De agenda en de bijbehorende stukken kunt u nu inzien.

Bekijk de stukken en informatie over de stemprocedure 

U kunt statutair tot uiterlijk donderdag 1 juni a.s. amendementen op voorstellen indienen. Wij vragen u nadrukkelijk om ook eventuele moties uiterlijk op deze datum in te dienen, zodat het VNG-bestuur tijdig preadviezen kan vaststellen en de leden hun standpuntbepaling kunnen voorbereiden.

Meer informatie