Ledenbrief nummer
Lbr nr. 21/031 LOGA 21/04

Op 18 december 2017 bent u geïnformeerd over de uitwerking van het Akkoord Reparatie FLOovergangsrecht (hierna: Akkoord). Voor ambtenaren met afwijkende FLO-leeftijden (FLO-60 jaar) zijn in het Akkoord en de uitwerking van het Akkoord afspraken gemaakt over de opname van levenslooptegoeden vóór 1 januari 2022 en over de afkoop van deze aanspraken indien de tegoeden niet of niet in zijn geheel vóór 1 januari 2022 kunnen worden opgenomen.

In onze ledenbrief van 7 juli 2020 (Lbr. 20/05) zijn aanvullende afspraken nader uitgewerkt die partijen hebben gemaakt. Deze afspraken zijn vastgelegd in de artikelen 9e:16, 9e:17 en gf:4 CARUWO. Aanvullend bent u met de ledenbrief van mei 2021 (kenmerk U202100399) geïnformeerd over de aanpassing overgangsrecht levensloopregeling in verband met het Belastingplan 2021.

Met deze brief wordt u geïnformeerd over de nadere uitwerking van de vrijwillige voortzetting deelnemerschap ABP zoals omschreven in artikel 9f:4, zevende lid CAR-UWO.

Bijlage(n)