Ledenbrief nummer
Lbr. 21/050

Geachte leden van college en gemeenteraad,

Voor de ALV van 16 juni a.s. ontvangt u hierbij een eerste zending met ingediende moties en preadviezen daarop van het VNG-bestuur. Begin volgende week stelt het VNG-bestuur nog een aantal preadviezen vast en ontvangt u zo spoedig mogelijk nog een tweede zending met moties en preadviezen. Wij beseffen dat deze voorstellen u pas kort voor de ALV bereiken en zijn u bij voorbaat dankbaar voor uw inspanningen om de standpuntbepaling in uw gemeente voor te bereiden.

Ingediende moties en preadviezen VNG bestuur

De volledige moties en preadviezen van het bestuur vindt u hier: https://vng.nl/artikelen/agenda-en-stukken-alv-16-juni-2021.