Ledenbrief nummer
Lbr. 14/062a

De definitieve Modelverordening maatschappelijke ondersteuning 2015 en het definitieve Modelbesluit maatschappelijke ondersteuning 2015 zijn nu beschikbaar. De VNG heeft haar leden 16 september 2014 een brief gestuurd met de geactualiseerde versies.

De ledenbrief behandelt de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, die op 18 juli 2014 in het Staatsblad is geplaatst (Stb. 2014, nr. 280); de Modelverordening maatschappelijke ondersteuning 2015, die daarop is gebaseerd; het concept Uitvoeringsbesluit Wmo 2015, dat ter advisering voorligt bij de Raad van State; en het Modelbesluit maatschappelijk ondersteuning 2015.

NB: De VNG heeft op 15 oktober een aangepaste versie gepubliceerd, die u hieronder vindt.
Zie verder: Aangepaste versie ledenbrief Wmo-modelverordening (VNG-bericht, 15 oktober 2014)