Ledenbrief nummer
Lbr. 13/067

Samenvatting
Met deze ledenbrief wordt de Model Marktverordening 2013 geïntroduceerd. Deze modelverordening dient ter vervanging van de modellen voor de Marktverordening 2008 (individuele vergunning) en het Marktreglement 2008. De nieuwe modelverordening is tot stand gekomen binnen de kaders van het Project Kwaliteit Modelverordeningen. Vanwege het grote aantal vragen dat over de oude modellen werd gesteld, de geconstateerde en gesuggereerde tekortkomingen en andere wensen van gebruikers, is besloten om deze bij aanvang van het project direct aan te pakken.

Eén van de voornaamste verschillen ten opzichte van de oude modellen valt te vinden in het vervallen van het Marktreglement 2008. Hier tegenover staat de introductie van het inrichtingsplan; een nieuw, belangrijk beleidsstuk, waarmee de wijze van functioneren per markt voor het grootste deel wordt bepaald. Verder is de Model Marktverordening 2013 op punten vrijer. De nieuwe modelverordening bevat meerdere opties voor het toewijzingsmechanisme voor het verlenen van vergunningen. Daarnaast reikt deze gemeenten mogelijkheden aan om hun marktverordening naar eigen wensen in te vullen.

Volledige brief