Ledenbrief nummer

Lbr. 21/076

Dit is de ledenraadpleging over het principeakkoord voor de Cao Gemeenten 2021-2022. De laatste dag waarop u een reactie kan geven is woensdag 12 januari 2022. Het akkoord wordt definitief na bekrachtiging door het bestuur op 27 januari 2022.

Het principeakkoord gaat behalve over de Cao Gemeenten ook over de Cao SGO, de cao voor leden van de Werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties (WSGO). VNG en WSGO stemmen het besluit over bekrachtiging af.