Ledenbrief nummer
Lbr. 19/050

Dit is een ledenraadpleging over het principeakkoord over de Cao Gemeenten 2019-2020. U kunt tot en met 6 september reageren. Het College voor Arbeidszaken en het bestuur van de VNG bespreken op respectievelijk 11 en 12 september het akkoord en de uitslag van de ledenraadpleging. Als het bestuur van de VNG het akkoord bekrachtigt, en de besturen van de vakbonden doen dat ook, wordt het akkoord definitief.

Gemeenten en aangesloten organisaties kunnen reageren met een reactieformulier. Bij de gemeente ontvangt de gemeentesecretaris het reactieformulier, bij de aangesloten organisaties de contactpersoon. Gemeenten kunnen stemmen. Aangesloten organisaties kunnen een adviserende stem uitbrengen.

Het akkoord bevat afspraken over:

  • De salarisontwikkeling: 3,25% in 2019 en 3% in 2020.
  • Een eenmalige uitkering van €750 in 2019.
  • De ontwikkeling van sectorale normen voor verlof en vitaliteit.
  • Voorkomen van stapeling van de transitievergoeding op bestaande cao-afspraken.
  • Een werkgeversbijdrage voor de vakbonden.
  • Een onderzoek naar de effecten van de in de cao opgenomen payroll-toeslag.
  • Procesafspraken bij de inwerkingtreding van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) en de Cao Gemeenten op 1 januari 2020.

In deze brief staan een samenvatting en een uitleg van deze afspraken. Het principeakkoord vindt u in de bijlage bij deze brief.