Ledenbrief nummer
Lbr. 20/064

Dit is een ledenraadpleging over de conceptarbeidsvoorwaardennota voor de komende cao-onderhandelingen. De Cao Gemeenten en de Cao SGO lopen af op 1 januari 2021. De onderhandelingen over een nieuwe cao beginnen na 1 november 2020. In de arbeidsvoorwaardennota staan de uitgangspunten voor de VNG en de WSGO voor de onderhandelingen over een volgende cao.

De Cao Gemeenten en de Cao SGO zijn voor respectievelijk gemeenten en gemeentelijke organisaties. De cao’s zijn inhoudelijk hetzelfde en de komende onderhandelingen gaan over beide cao’s tegelijk. De arbeidsvoorwaardennota is van VNG en WSGO samen, maar de VNG en de WSGO raadplegen ieder hun eigen leden. Deze ledenbrief betreft de ledenraadpleging van de VNG onder gemeenten.

De conceptarbeidsvoorwaardennota bevat voorstellen voor verlof en vitaliteit, bovenwettelijke sociale zekerheid, toelagen, een aantal kleinere voorstellen over uiteenlopende onderwerpen en een financiële paragraaf.

Gemeenten kunnen tot en met vrijdag 23 oktober 2020 reageren. Organisaties met een aansluitingsovereenkomst kunnen een adviserende stem geven (sinds 1 januari 2020 hebben alleen nog veiligheidsregio’s een aansluitingsovereenkomst). Het bestuur van de VNG en het bestuur van de WSGO stellen op 28 en 29 oktober 2020 de definitieve gezamenlijke arbeidsvoorwaardennota vast.