Ledenbrief nummer
Lbr. 20/052

In deze ledennieuwsbrief aandacht voor een aanvullende IV-3 corona uitvraag van het CBS, informatie over pgb en corona na 1 juli, een handreiking over dienstverlening in de anderhalvemetersamenleving en de regels voor evenementen.