Ledenbrief nummer
Lbr. 20/025

Hierbij ontvangt u de VNG-ledennieuwsbrief Coronacrisis nummer 10 met onder andere aandacht voor de VNG-reactie op de Kamerbrief van de minister van BZK en de staatssecretaris van Financiën over de financiële impact van Corona-maatregelen op de medeoverheden, extra middelen voor onderwijs, de extra verlenging van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) en een update van het VNG aanbod aan de leden van Webinars, handreikingen en andere producten.