Ledenbrief nummer
ECLBR/U201501875

Geachte heer Plasterk,

Op 10 november heeft u met ons, vertegenwoordigd door de heer Weterings voorzitter van de commissie Bestuur en Veiligheid, gesproken over de kosten van het referendum. De aanleiding voor dit gesprek vormt de brief vanuit uw ministerie van 19 oktober. Hierin wordt aangegeven dat er voor de organisatie van het referendum 20 miljoen euro beschikbaar is. De VNG heeft hier op 2 november  op gereageerd door aan te geven dat het organiseren van een referendum vergelijkbaar is met de organisatie van een Tweede Kamer verkiezing. De kosten van de laatst gehouden Tweede Kamer verkiezing bedragen 42,2 miljoen euro.