Ledenbrief nummer
Lbr. 19/036

Voor u ligt het Jaarverslag 2018. Het bestaat uit een bestuurlijk verslag, een financieel verslag en een verantwoording van het fonds Gemeenschappelijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU).

Wij stellen u voor:

  • Kennis te nemen van het bestuurlijk verslag
  • Kennis te nemen van de verantwoording over het Fonds GGU
  • Het Financieel Jaarverslag vast te stellen en het bestuur décharge te verlenen.
Volledige brief