Ledenbrief nummer
Lbr. 18/031

In deze ledenbrief wordt u geïnformeerd over:

  • de invoering van het abonnementstarief in de Wmo
  • het Transformatiefonds
  • verlengde pleegzorg