Geachte mevrouw Bruins-Slot,

De VNG heeft reikhalzend uitgezien naar het wetsvoorstel Wet op de Politieke Partijen. We herkennen de intentie om een gelijk speelveld te creëren voor lokale politieke partijen en de onafhankelijke positie van lokale politieke partijen te vergroten. De afgelopen jaren heeft de VNG zich maximaal ingezet om in dat kader de positie van lokale politieke partijen te versterken. Goed functionerende politieke partijen zijn van wezensbelang voor een krachtige, goed functionerende en transparante lokale democratie.