Geachte dames en heren,

Donderdag 13 juni debatteert u met minister De Jonge over de Jeugdhulp. Met het oog op het plenaire debat van woensdag 5 juni in de middag heb ik u al geïnformeerd over de besluitvorming van de Algemene Ledenvergadering van de VNG diezelfde 5e juni in de ochtend. De leden van de VNG zien de uitkomsten van de onderhandelingen met het kabinet als een tussenoplossing. Ze zijn teleurgesteld dat het niet gelukt is een structurele oplossing te vinden en hebben daarom ingestemd met een voorstel van het bestuur te blijven inzetten op een structurele oplossing voor de tekorten in het sociaal domein. De VNG praat de komende maanden verder met het kabinet.