Geachte dames en heren,

Op woensdag 1 juli debatteert u met staatssecretaris Knops over digitalisering. Vanuit de VNG vragen wij u aandacht voor twee onderwerpen:

  1. Ontwerpbesluit Digitale Overheid: uitvoeringstoetsen op alle AMvB’s zijn noodzakelijk.
  2. Programma Machtigen:  gemeenten zijn teleurgesteld over de opgelopen vertraging.