Geachte dames en heren,

Vandaag zagen wij dat u morgen vanaf 12.00 uur een wetgevingsoverleg heb gepland over de Wijziging van de Wet publieke gezondheid (Wpg) in verband met aanpassing van de tijdelijke regels over de inzet van coronatoegangsbewijzen bij niet-essentiële detailhandel en niet-essentiële dienstverlening op publieke plaatsen (35961). Vanuit de VNG vragen we uw aandacht voor vier zwaarwegende bedenkingen:

  1. Grens aan handhavingscapaciteit al bereikt;
  2. Onevenredige nadelen voor ondernemers;
  3. Controle voor ondernemers niet goed uitvoerbaar;
  4. Ruimte voor lokaal maatwerk verkeerd voorgesteld.