Geachte dames en heren,

Woensdag 29 januari debatteert u met staatssecretaris Blokhuis over de GGZ. De VNG neemt zijn rol, samen met ketenpartners, om het stelsel te laten werken. Wij zien echter ook een paar punten die landelijk moeten worden geregeld en daarvoor vragen wij uw aandacht:

  1. Kom tot een betere GGZ-coördinatie voor de kwetsbare groepen, vooral in relatie tot wonen;
  2. Financier coördinatie en samenwerking op alle niveaus;
  3. Verstevig zorg- en veiligheidshuizen en borg ketenveldnorm;
  4. Preventie en verdeling middelen: richt een regionaal Preventiefonds op;
  5. Voldoende ambulante specialistische GGZ zorg in de wijk is nodig.