Op verzoek van uw commissie leveren wij hierbij graag een inbreng voor het Algemeen Overleg over de evaluatie passend onderwijs. Gemeenten staan voor inclusief onderwijs als motor voor en spiegel van de inclusieve samenleving. Wij staan met al onze verantwoordelijkheden zoals sport, cultuur, welzijn, jeugdhulp en het brede sociaal domein klaar om inclusief onderwijs mogelijk te maken zodat kinderen in hun eigen wijk of dorp naar school kunnen. Als het om onderwijs gaat hebben gemeenten echter niet te bevoegdheid om hier handelend in op te treden, terwijl ouders wel bij gemeenten aankloppen voor hulp. Wij voelen wel verantwoordelijk voor inclusief onderwijs voor al onze kinderen. Dat vraagt om een doorbraak.