Geachte dames en heren,

Volgende week spreekt u twee keer over arbeidsmigranten. A.s. maandag is het rondetafelgesprek en donderdag 19 mei vindt het Commissiedebat plaats. In de bijlage treft u de input van de VNG aan die u desgewenst bij beide gebeurtenissen kunt betrekken. Samengevat vragen wij aandacht voor:

  1. Verbeteringen van de markt voor uitzendbureaus zijn snel nodig
  2. Een goede registratie van verblijfadressen is cruciaal
  3. Verhuurdersvergunningen op grond van het wetsvoorstel Goed Verhuurderschap
  4. Betere beeldvorming is nodig voor het realiseren van meer en betere huisvesting
  5. Problemen met gegevensdeling staat een integrale handhavingsaanpak in de weg