Geachte damesen heren,

Dinsdag 15 februari debatteert u met minister-president Rutte over de Regeringsverklaring. Wij verwelkomen dat er na zo’n lange formatie weer een missionair kabinet is dat met gezag de grote maatschappelijke vraagstukken van dezetijd kan adresseren. Wij zien een aantal positieve ontwikkelingen in het regeerakkoord. De aandacht die wordt geschonken aan het woningtekort, de klimaatproblematiek, de kansenongelijkheid en aan preventieve gezondheidszorg is zeer noodzakelijk en heeft de instemming van gemeenten. Ook is er aandacht voor de uitvoerbaarheid van beleid en de digitalisering, en worden investeringen gedaan in de brede aanpak van ondermijning en criminaliteit. Tegelijkertijid hebben gemeenten grote zorgen over afspraken in het regeerakkoord.