Geachte dames en heren,

Op 6 juli debatteert u met minister Van Gennip over Asiel en Integratie. Eerder hebben we uw aandacht gevraagd voor de structurele financiering van de onderwijsroute. Op dit onderwerp geven we nu het noodsignaal af. Uit de peilstok van Divosa blijkt dat na 5 maanden na de start van de Wet Inburgering 2021 maar 20% van de gemeenten de onderwijsroute heeft kunnen inkopen wegens gebrek aan financiële middelen.