Geachte dames en heren,

Vrijdag 9 oktober om 14.00 uur is voor u de deadline voor het leveren van een inbreng voor het verslag over het wetsvoorstel Tijdelijke wet verkiezingen covid-19 (Twv). In het wetsvoorstel is op enkele punten tegemoet gekomen aan de voorstellen die wij bij de consultatieversie hebben gedaan.