Geachte leden van het kabinet,

Vanmorgen heeft de Algemene Ledenvergadering van de VNG unaniem de resolutie “Herstel van bestuurlijk en financieel vertrouwen” aangenomen. Deze resolutie bevat de afspraken die de VNG namens de gemeenten met het nieuwe kabinet wil maken.