De uitvoering van het Pgb-trekkingsrecht is op zich al een enorme klus. Gemeenten moeten er hierbij rekening mee houden dat zij dit jaar de aflopende indicaties van AWBZ-overgangscliënten met een pgb opnieuw moeten beoordelen.
De VNG adviseert gemeenten tijdig aan de slag te gaan met deze herindicaties. Het hele traject van herindiceren van budgethouders van begin tot eind (het kunnen betalen van facturen door de SVB)  kost immers meer tijd dan bij zorg in natura.