Ledenbrief nummer
ECSD/U201400786

Onduidelijkheid over de AWBZ en ZVW-budgetten bemoeilijkt een goede voorbereiding van gemeenten op de jeugdtaken die ze in 2015 krijgen. Dit serieuze signaal geeft de VNG namens gemeenten af in deze brief aan de staatssecretarissen Van Rijn (VWS) en Teeven (VenJ).

Deze brief is ook verzonden naar de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de heer M.J. van Rijn.