Geachte heer/mevrouw,

Gemeenten ervaren al jaren grote maatschappelijke en bestuurlijke problemen als gevolg van de productie van en de handel in cannabis. Het gaat om problemen op het vlak van de bescherming van de volksgezondheid, van overlast en onveiligheid en van georganiseerde criminaliteit en ondermijning. Verschillende politieke partijen hebben ons gesteund en deze problemen ook onderkend.

Volledige brief