Ledenbrief nummer

Lbr. 23/047

Geachte leden van college en gemeenteraad,

Eerder hebben wij u met de ledenbrief van 3 november jl. de agenda met een aantal bijlagen toegezonden voor onze Najaars ALV van 1 december a.s. 

In deze nazending ontvangt u een aantal moties, een amendement en de preadviezen bestuur  bij de volgende agendapunten: 

  • Agendapunt 7. Kaders VNG-inzet kabinetsformatie 
  • Agendapunt 8a. Actualisatie randvoorwaarden Klimaatakkoord 
  • Agendapunt 9: Verantwoording bestuur over uitvoering moties.

Hierna geven wij per agendapunt een korte toelichting. 

De volledige vergaderset, inclusief de nazending, vindt u hier: https://vng.nl/artikelen/agenda-en-stukken-najaars-alv-1-december-2023