Ledenbrief nummer

Lbr. 23/049

Geachte leden van college en gemeenteraad,

Eerder hebben wij u met de ledenbrieven van 3, 22 en 24 november jl. de agenda en een aantal bijlagen toegezonden voor onze Najaars ALV van 1 december a.s.

In deze derde nazending ontvangt u bijlagen bij de volgende agendapunten:

  • Agendapunt 6. Verenigingsstrategie 2030: van papier naar praktijk
    o Een mededeling over de uitwerking van de aangekondigde pilot om de leden intensiever te betrekken bij de besluitvorming van de VNG
  • Agendapunt 7. Kaders VNG-inzet kabinetsformatie
    o De geactualiseerde toelichting op de resolutie “Formerende partijen: gebruik de kracht van lokaal bestuur”.

De volledige vergaderset, inclusief de nazending, vindt u hier: https://vng.nl/artikelen/agenda-en-stukken-najaars-alv-1-december-2023