Ledenbrief nummer

Lbr. 17/079

Hierbij informeren we u over het VNG-advies ‘Continuïteit jeugdbescherming en jeugdreclassering’ dat in de bijlage is toegevoegd. Dit is een advies ten behoeve van de inkoop van jeugdbescherming en jeugdreclassering, met een uitwerking van het instrument subsidie voor de inkoop van jeugdbescherming en jeugdreclassering. Daarnaast gaat het advies over het voorkomen van liquiditeitsproblemen van het onderdeel jeugdbescherming en jeugdreclassering. Ons advies luidt om al vanaf 1 januari 2018 het ‘onderhanden werk’ te financieren (bevoorschotten), òf financiële afspraken te maken over de opbouw van werkkapitaal met gecertificeerde instellingen voor zover daar nog geen sprake van is.