Geachte heer De Jonge,

Hierbij brengen de Vereniging Nederlandse Gemeenten en de Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken advies uit naar aanleiding van uw verzoek van 17 januari 2024. Het verzoek is om te reageren op een voorgestelde wijziging van de Kieswet met het wetsvoorstel Met één stem meer keus. In dat voorstel wordt het kiesstelsel gewijzigd door het invoeren van een kandidaat- of een lijststem voor de leden van de rechtstreeks gekozen vertegenwoordigende organen.