In reactie op het ontwerp Aanvullingsbesluit geluid Omgevingswet dat op 25 februari 2019 ter consultatie is voorgelegd trekt de VNG de volgende conclusies:

  • Het Aanvullingsbesluit geluid draagt onvoldoende bij aan de verbeterdoelen van de stelselherziening omgevingsrecht en vergroot de bestuurlijke afwegingsruimte van gemeenten niet maar perkt deze zelfs in.
  • De uitvoeringslasten en daarmee de uitvoeringskosten nemen toe door de extra taken en nieuwe eisen die dit Aanvullingsbesluit geluid met zich meebrengt.
  • De VNG heeft zorgen over de wijze van doorwerking van het aanvullingsspoor in het hoofdspoor (omgevingsplan etc.) en de toename van bestuurlijke en financiële lasten door extra monitoring en saneringsopgaven.